پروژه طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر

پروژه-طراحي-سايت-آموزشگاه-كامپيوتر

بخشی از متن:

دانلود پروژه طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر

فهرست مطالب:
نصب فايلهاي نمونه بر روي كامپيوتر
مروري بر Asp. NET
NET framework
SQL srver 2000
زبانها و ابزارهاي زبان
Nopepad . NET
Visual studio. NET
معماري ASP. NET
چه چيزي در ASP.NET وجود دارد

دانلود فایل

ادامه مطلب